Veel gestelde vragen


Hoe groot moet de tent zijn?
Dit hangt af van wat je feestopzet is (receptie, diner, dansfeest,...) en hoeveel personen je verwacht. Voor de gemiddelde offerte rekenen we 1m² per persoon.

Op welke ondergronden kan de tent gebouwd worden?
We kunnen de tent verankeren in zachte ondergronden d.m.v. piketten, of we gebruiken gewichten bij ondergronden zoals asfalt, kasseien,...
Ook als de ondergrond niet geheel waterpas ligt, kunnen we een tent plaatsen. We leggen de vloer namelijk telkens genivelleerd en kunnen ophogen wanneer nodig.

Zijn de tenten geschikt voor elke weersomstandigheid?
Ja. Alle tenten zijn conform met de Europese Norm EN13782 "Tijdelijke gebouwen - Tenten".

Door (weers-)omstandigheden is de tent beschadigd. Wat nu?
Daarom bieden we elke klant de polis 'verzekering alle risico's' aan. 
Na oplevering van de tenten aangeleverd door Party Professionals zijn deze verzekerd voor brand en aanverwante gevaren (inclusief storm en sneeuwdruk, exclusief diefstal). Dit zonder verhaalsrecht ten aanzien van de gebruiker/huurder. Er blijft een vrijstelling ten laste van de huurder van € 500 per schadegeval. In dit verband wijzen we op het verbod te frituren in de tenten. Elk schadegeval dat zich voordoet tussen oplevering en afbouw dient onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan Party Professionals.

Kan ik de tent (en bijhorende materialen) zelf komen afhalen?
Neen, Party Professionals zorgt zelf voor de levering, opbouw en afbouw van de tent.

Wanneer wordt mijn tent opgebouwd en weer afgebouwd?
Wij komen in principe niet op de dag van het feest ter plaatse. Opbouw gebeurt steeds ten laatste de dag voor het feest. Afbouw ten vroegste de ochtend erna.

Hoe wordt de transportkost berekend?
De transportkost wordt berekend aan de hand van de afstand van het magazijn in Hoegaarden tot de locatie waar de tent moet komen.

Heb je nog andere vragen?

Neem contact met ons op