Veiligheid

Tenten

Alle tenten zijn conform met de Europese Norm EN13782 “Tijdelijke gebouwen – Tenten”.
Hiervoor beschikken we over alle nodige attesten.

Voor al onze zeilen, zowel dakzeilen als zijkantzeilen, kunnen we het attest M2 voorleggen.

Personeel

Onze tenten worden steeds opgebouwd door professioneel personeel dat de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en voorzien is van de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen

Verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd! Daarom bieden we elke klant standaard de polis ‘verzekering alle risico’s’ aan.  Na oplevering van de tenten aangeleverd door Party Professionals zijn deze verzekerd voor brand en aanverwante gevaren (inclusief storm en sneeuwdruk, exclusief diefstal). Dit zonder verhaalsrecht ten aanzien van de gebruiker/huurder. Er blijft een vrijstelling ten laste van de huurder van € 500 per schadegeval. In dit verband wijzen we op het verbod te frituren in de tenten. Elk schadegeval dat zich voordoet tussen oplevering en afbouw dient onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan Party Professionals.

Bezoek ons

Party Professionals bvba
Kantoor: Leuvensebaan 85, 3220 Holsbeek
Magazijn: Bleyveldstraat 17, 3320 Hoegaarden

 

Contacteer ons

Tel: +32 16 29 15 47
Mail: info@decuber.be

Transportkosten worden berekend van uit ons magazijn in Hoegaarden.